Forebygge og stoppe uheld

Det kan være vanskeligt at forhindre alle uheld. Tænk eksempelvis på begivenheder som både indbrud og brand. Man kan gøre en masse for at sikre sig, men man bør også altid tænke ind hvordan man kan stoppe eller mindske skaderne i det tilfælde at uheldet er ude.

Når man eksempelvis har en brandalarm, så er det for at sikre at man bliver alarmeret i forbindelse med brand. Så kan man nemlig gøre noget aktivt for at få stoppet branden.
På samme måde, kan en tyverialarm også gøre en opmærksom på, at man skal have stoppet et igangværende indbrud. På den måde, kan man sige at de på hver deres måde, alligevel minder om hinanden.

Men man kan selvfølgelig også gøre tiltag for at forhindre at uheldet overhovedet opstår. Vanskeliggøre adgangen for ikke vedkommende. Sikre sig at installationer m.m. er opdaterede og dermed minimere risikoen for brand. Man kan aldrig sikre sig fuldstændigt, men man kan gøre en del for at skabe en tryghed. Så man skal tænke situationer både før og efter uheldet.